Mã sản phẩm:

Khối lượng vàng:
Tiền Công: 0,000 đ
Ni(chiều dài): 0.0 mm
0,000 đ

Sản phẩm luôn Có Hàng
Giá vàng luôn Cập Nhật

MUA ĐVT
nghìn đồng
BÁN /
4,960
9999
5,000
chỉ
3,180
NT18
3,350
chỉ
1,000
Italy
1,320
gam