Danh Sách Bộ
Mã Bộ: 65
Mô Tả: Bộ hoa h trắng 4 cánh chạm_8 cánh tấm
Tiền Công: 3,440,000 đ
Cân Nặng: 8c731
Thành Tiền: 34,613,000 đ
Hiện Có: Bông, Mặt, CR, Vòng
Mã Bộ: 59
Mô Tả: Bộ hoa 3 cánh cuộn lưới tấm nhụy xanh lá
Tiền Công: 2,792,000 đ
Cân Nặng: 8c227
Thành Tiền: 32,162,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt, Bông, CR
Mã Bộ: 58
Mô Tả: Bộ chanel nửa trơn_tấm đai nhánh cuộn trơn_tấm
Tiền Công: 3,099,000 đ
Cân Nặng: 9c257
Thành Tiền: 36,150,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt, Bông, CR
Mã Bộ: 55
Mô Tả: Bộ oval xanh dương viền tròn trơn_tấm
Tiền Công: 1,174,000 đ
Cân Nặng: 2c487
Thành Tiền: 10,053,000 đ
Hiện Có: Mặt, CR
Mã Bộ: 54
Mô Tả: Bộ oval xanh lá viền lá cuộn trơn xen kẽ tấm
Tiền Công: 1,714,000 đ
Cân Nặng: 3c756
Thành Tiền: 15,122,000 đ
Hiện Có: Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 52
Mô Tả: SJC, Bộ h đỏ bao chấu trơn tim tấm
Tiền Công: 2,232,000 đ
Cân Nặng: 3c855
Thành Tiền: 15,995,000 đ
Hiện Có: Mặt, CR, Vòng
Mã Bộ: 30
Mô Tả: DOJ, Bộ h bẹc đế tấm cuộn_tim chạm
Tiền Công: 2,023,000 đ
Cân Nặng: 4c771
Thành Tiền: 19,055,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 18
Mô Tả: DOJ, Bộ h bẹc đế tấm cuộn_tim chạm
Tiền Công: 2,023,000 đ
Cân Nặng: 4c771
Thành Tiền: 19,055,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 14
Mô Tả: SJC, Bộ vuông caro ht _o chạm x
Tiền Công: 982,000 đ
Cân Nặng: 2c531
Thành Tiền: 10,021,000 đ
Hiện Có: CR, Mặt
Mã Bộ: 12
Mô Tả: SJC, Bộ trái dâu tấm_đỏ
Tiền Công: 992,000 đ
Cân Nặng: 1c471
Thành Tiền: 6,247,000 đ
Hiện Có: Mặt, Bông
Mã Bộ: 10
Mô Tả: DOJ, Bộ cỏ 4 lá viền tấm
Tiền Công: 810,000 đ
Cân Nặng: 1c923
Thành Tiền: 7,675,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 8
Mô Tả: SJC, Bộ phale đỏ 2 nơ tấm trơn
Tiền Công: 2,316,000 đ
Cân Nặng: 3c73
Thành Tiền: 15,632,000 đ
Hiện Có: CR, Mặt, Bông, Vòng


SẢN PHẨM CÒN HÌNH LÀ CÒN HÀNG; GIÁ VÀNG THÌ LUÔN LUÔN CẬP NHẬT

Bông | Nhẫn | Nhẫn Cưới | Dây | Lắc | Mặt | Vòng | Ximen | | Nam | Cưới | Bộ | Độc-Lạ | Khác
Tiệm vàng Phú Hào
Trang Web Vàng Phú Hào
Liên hệ
Tuyển dụng
Chương trình KHTT
Đo ni nhẫn, lắc, vòng
Bảo quản trang sức tại nhà
Kết nối với Vàng Phú Hào
Chính sách Mua-Bán
Dịch vụ Cầm Vàng
Chính sách bảo mật TTKH
Các đối tác lớn của Phú Hào