Danh Sách Bộ
Mã Bộ: 82
Mô Tả: Bộ giọt xanh dương lá tấm ôm
Tiền Công: 2,550,000 đ
Cân Nặng: 4c876
Thành Tiền: 20,201,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 81
Mô Tả: Bộ oval xanh lá viền lá tấm 2 tầng
Tiền Công: 3,736,000 đ
Cân Nặng: 7c28
Thành Tiền: 30,093,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 80
Mô Tả: Bộ h xanh lá đế lá h.dưa xanh lá viền tấm
Tiền Công: 4,574,000 đ
Cân Nặng: 8c365
Thành Tiền: 34,856,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 79
Mô Tả: Bộ h đỏ viền 2 tầng tấm_kim tiền mm
Tiền Công: 3,078,000 đ
Cân Nặng: 7c651
Thành Tiền: 30,779,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 78
Mô Tả: Bộ h xanh lá 4 chấu đai mo tấm
Tiền Công: 2,154,000 đ
Cân Nặng: 3c531
Thành Tiền: 14,939,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 77
Mô Tả: Bộ bướm cánh tấm_mm giữa châu lưới
Tiền Công: 2,288,000 đ
Cân Nặng: 4c383
Thành Tiền: 18,158,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 76
Mô Tả: Bộ phale đỏ cánh mm_tấm_lưới
Tiền Công: 3,404,000 đ
Cân Nặng: 6c745
Thành Tiền: 27,824,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 75
Mô Tả: Bộ bướm cánh nơ tấm_mm viền tấm
Tiền Công: 3,422,000 đ
Cân Nặng: 8c358
Thành Tiền: 33,681,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 74
Mô Tả: Bộ h.trắng viền tấm_2 tầng lá tấm nhọn
Tiền Công: 3,180,000 đ
Cân Nặng: 7c84
Thành Tiền: 31,561,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 73
Mô Tả: Bộ phale vàng viền h dưa_lá mm_lá tấm xoáy
Tiền Công: 3,726,000 đ
Cân Nặng: 8c236
Thành Tiền: 33,540,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 72
Mô Tả: Bộ giọt xanh viền tấm_h trắng
Tiền Công: 3,558,000 đ
Cân Nặng: 6c695
Thành Tiền: 27,797,000 đ
Hiện Có: Bông, CR, Mặt, Vòng
Mã Bộ: 71
Mô Tả: Bộ giọt đỏ viền tấm_h trắng
Tiền Công: 3,540,000 đ
Cân Nặng: 6c815
Thành Tiền: 28,214,000 đ
Hiện Có: Bông, CR, Mặt, Vòng
Mã Bộ: 62
Mô Tả: Bộ lông vũ tấm bên kết h bẹt đai tréo
Tiền Công: 2,674,000 đ
Cân Nặng: 6c517
Thành Tiền: 26,266,000 đ
Hiện Có: Vòng, Dây, CR
Mã Bộ: 59
Mô Tả: Bộ hoa 3 cánh cuộn lưới tấm nhụy xanh lá
Tiền Công: 2,792,000 đ
Cân Nặng: 8c227
Thành Tiền: 32,574,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt, Bông, CR
Mã Bộ: 52
Mô Tả: SJC, Bộ h đỏ bao chấu trơn tim tấm
Tiền Công: 1,640,000 đ
Cân Nặng: 3c316
Thành Tiền: 13,644,000 đ
Hiện Có: CR, Vòng
Mã Bộ: 35
Mô Tả: DOJ, Bộ h trắng viền tròn chạm
Tiền Công: 1,186,000 đ
Cân Nặng: 3c409
Thành Tiền: 13,527,000 đ
Hiện Có: CR, Vòng
Mã Bộ: 27
Mô Tả: DOJ, Bộ kim cương chạm
Tiền Công: 1,198,000 đ
Cân Nặng: 3c466
Thành Tiền: 13,749,000 đ
Hiện Có: Mặt, CR, Vòng
Mã Bộ: 21
Mô Tả: SJC, Bộ h tím_oval viền tấm chạm
Tiền Công: 1,869,000 đ
Cân Nặng: 4c232
Thành Tiền: 17,193,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 8
Mô Tả: Bộ phale đỏ 2 nơ tấm trơn
Tiền Công: 2,369,000 đ
Cân Nặng: 3c821
Thành Tiền: 16,200,000 đ
Hiện Có: Mặt, Bông, CR, Vòng
Mã Bộ: 7
Mô Tả: SJC, Bộ oval màu trà_tròn xoáy tấm 6 màu
Tiền Công: 1,740,000 đ
Cân Nặng: 4c018
Thành Tiền: 16,289,000 đ
Hiện Có: Bông, Vòng


CÒN HÌNH SẢN PHẨM LÀ CÒN HÀNG; GIÁ VÀNG LUÔN CẬP NHẬT

Bông | Nhẫn | Nhẫn Cưới | Dây | Lắc | Mặt | Vòng | Ximen | | Nam | Cưới | Bộ | Độc-Lạ | Khác
Tiệm vàng Phú Hào
Trang Web Vàng Phú Hào
Liên hệ
Tuyển dụng
Chương trình KHTT
Đo ni nhẫn, lắc, vòng
Bảo quản trang sức tại nhà
Kết nối với Vàng Phú Hào
Chính sách Mua-Bán
Dịch vụ Cầm Vàng
Chính sách bảo mật TTKH
Các đối tác lớn của Phú Hào