Danh Sách Bộ
Mã Bộ: 57
Mô Tả: Bộ H dưa đỏ 4 cánh xoáy
Tiền Công: 2,881,000 đ
Cân Nặng: 7c693
Thành Tiền: 28,810,000 đ
Hiện Có: Bông, Vòng, Mặt, CR
Mã Bộ: 56
Mô Tả: Bộ h bẹt viền tai bèo bên hàng ht kết
Tiền Công: 1,872,000 đ
Cân Nặng: 4c888
Thành Tiền: 18,345,000 đ
Hiện Có: Bông, Vòng, Mặt, CR
Mã Bộ: 55
Mô Tả: Bộ oval xanh dương viền tròn trơn_tấm
Tiền Công: 3,086,000 đ
Cân Nặng: 7c697
Thành Tiền: 29,025,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR, Mặt, Bông
Mã Bộ: 54
Mô Tả: Bộ oval xanh lá viền lá cuộn trơn xen kẽ tấm
Tiền Công: 3,092,000 đ
Cân Nặng: 8c258
Thành Tiền: 30,921,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR, Mặt, Bông
Mã Bộ: 52
Mô Tả: SJC, Bộ h đỏ bao chấu trơn tim tấm
Tiền Công: 2,737,000 đ
Cân Nặng: 4c571
Thành Tiền: 18,145,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt, Bông, CR
Mã Bộ: 46
Mô Tả: DOJ, Bộ mo tấm_bên chạm
Tiền Công: 2,462,000 đ
Cân Nặng: 6c282
Thành Tiền: 23,636,000 đ
Hiện Có: Mặt, Bông, Vòng
Mã Bộ: 32
Mô Tả: DOJ, Bộ thiên nga tấm mắt đen
Tiền Công: 1,604,000 đ
Cân Nặng: 3c613
Thành Tiền: 13,783,000 đ
Hiện Có: Dây, CR, Vòng
Mã Bộ: 31
Mô Tả: DOJ, Bộ kim cương 3D nền tấm
Tiền Công: 1,180,000 đ
Cân Nặng: 2c931
Thành Tiền: 11,057,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông
Mã Bộ: 30
Mô Tả: DOJ, Bộ h bẹc đế tấm cuộn_tim chạm
Tiền Công: 2,023,000 đ
Cân Nặng: 4c846
Thành Tiền: 18,354,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 29
Mô Tả: PH, Bộ kitty môi hồng
Tiền Công: 495,000 đ
Cân Nặng: 1c039
Thành Tiền: 3,997,000 đ
Hiện Có: Bông, CR
Mã Bộ: 27
Mô Tả: DOJ, Bộ kim cương chạm
Tiền Công: 936,000 đ
Cân Nặng: 2c827
Thành Tiền: 10,466,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt
Mã Bộ: 18
Mô Tả: DOJ, Bộ h bẹc đế tấm cuộn_tim chạm
Tiền Công: 2,023,000 đ
Cân Nặng: 4c846
Thành Tiền: 18,354,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 14
Mô Tả: SJC, Bộ vuông caro ht _o chạm x
Tiền Công: 2,069,000 đ
Cân Nặng: 5c556
Thành Tiền: 20,793,000 đ
Hiện Có: Lắc, CR
Mã Bộ: 12
Mô Tả: SJC, Bộ trái dâu tấm_đỏ
Tiền Công: 1,064,000 đ
Cân Nặng: 1c94
Thành Tiền: 7,605,000 đ
Hiện Có: CR, Mặt


SẢN PHẨM CÒN HÌNH LÀ CÒN HÀNG; GIÁ VÀNG THÌ LUÔN LUÔN CẬP NHẬT

Bông | Nhẫn | Nhẫn Cưới | Dây | Lắc | Mặt | Vòng | Ximen | | Nam | Cưới | Bộ | Độc-Lạ | Khác
Tiệm vàng Phú Hào
Trang Web Vàng Phú Hào
Liên hệ
Tuyển dụng
Chương trình KHTT
Đo ni nhẫn, lắc, vòng
Bảo quản trang sức tại nhà
Kết nối với Vàng Phú Hào
Chính sách Mua-Bán
Dịch vụ Cầm Vàng
Chính sách bảo mật TTKH
Các đối tác lớn của Phú Hào