Danh Sách Bộ
Mã Bộ: 70
Mô Tả: Bộ tim trơn_tấm giữa ngọc trai_hoa trơn nhuỵ ht
Tiền Công: 2,881,000 đ
Cân Nặng: 6c764
Thành Tiền: 28,313,000 đ
Hiện Có: CR, Bông, Mặt, Vòng
Mã Bộ: 62
Mô Tả: Bộ lông vũ tấm bên kết h bẹt đai tréo
Tiền Công: 1,846,000 đ
Cân Nặng: 4c425
Thành Tiền: 18,484,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 59
Mô Tả: Bộ hoa 3 cánh cuộn lưới tấm nhụy xanh lá
Tiền Công: 2,792,000 đ
Cân Nặng: 8c227
Thành Tiền: 33,725,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt, Bông, CR
Mã Bộ: 30
Mô Tả: DOJ, Bộ h bẹc đế tấm cuộn_tim chạm
Tiền Công: 2,023,000 đ
Cân Nặng: 4c771
Thành Tiền: 19,962,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 23
Mô Tả: DOJ, Bộ 3 hàng oo chạm_đính hoa tấm
Tiền Công: 1,162,000 đ
Cân Nặng: 2c33
Thành Tiền: 9,923,000 đ
Hiện Có: Bông, Mặt
Mã Bộ: 21
Mô Tả: SJC, Bộ h tím_oval viền tấm chạm
Tiền Công: 1,869,000 đ
Cân Nặng: 4c232
Thành Tiền: 17,785,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 18
Mô Tả: DOJ, Bộ h bẹc đế tấm cuộn_tim chạm
Tiền Công: 2,023,000 đ
Cân Nặng: 4c771
Thành Tiền: 19,962,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 8
Mô Tả: SJC, Bộ phale đỏ 2 nơ tấm trơn
Tiền Công: 1,466,000 đ
Cân Nặng: 2c725
Thành Tiền: 11,712,000 đ
Hiện Có: Bông, Vòng
Mã Bộ: 7
Mô Tả: SJC, Bộ oval màu trà_tròn xoáy tấm 6 màu
Tiền Công: 1,740,000 đ
Cân Nặng: 4c02
Thành Tiền: 16,859,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông


CÒN HÌNH SẢN PHẨM LÀ CÒN HÀNG; GIÁ VÀNG LUÔN CẬP NHẬT

Bông | Nhẫn | Nhẫn Cưới | Dây | Lắc | Mặt | Vòng | Ximen | | Nam | Cưới | Bộ | Độc-Lạ | Khác
Tiệm vàng Phú Hào
Trang Web Vàng Phú Hào
Liên hệ
Tuyển dụng
Chương trình KHTT
Đo ni nhẫn, lắc, vòng
Bảo quản trang sức tại nhà
Kết nối với Vàng Phú Hào
Chính sách Mua-Bán
Dịch vụ Cầm Vàng
Chính sách bảo mật TTKH
Các đối tác lớn của Phú Hào