Danh Sách Bộ
Mã Bộ: 96
Mô Tả: Bộ M bướm cánh lưới_cuốn
Tiền Công: 1,874,000 đ
Cân Nặng: 4c095
Thành Tiền: 17,685,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt, Bông, CR
Mã Bộ: 95
Mô Tả: Bộ hoa 4 cánh tấm_trơn đính khoá
Tiền Công: 1,576,000 đ
Cân Nặng: 3c311
Thành Tiền: 14,360,000 đ
Hiện Có: Bông, Vòng
Mã Bộ: 92
Mô Tả: Bộ $ chạm_tấm
Tiền Công: 754,000 đ
Cân Nặng: 2c084
Thành Tiền: 8,799,000 đ
Hiện Có: Mặt, CR, Vòng
Mã Bộ: 91
Mô Tả: Bộ cung tấm cuốn_1 ht
Tiền Công: 1,041,000 đ
Cân Nặng: 2c813
Thành Tiền: 11,899,000 đ
Hiện Có: Bông, Mặt, CR, Vòng
Mã Bộ: 87
Mô Tả: Bộ giọt đỏ 3 nhánh h đỏ_O tấm lồng C tấm
Tiền Công: 1,179,000 đ
Cân Nặng: 3c117
Thành Tiền: 13,215,000 đ
Hiện Có: Bông, Mặt, CR, Vòng
Mã Bộ: 86
Mô Tả: Bộ hoa tấm viền trơn O mm
Tiền Công: 1,155,000 đ
Cân Nặng: 3c531
Thành Tiền: 14,785,000 đ
Hiện Có: Mặt, Bông, CR, Vòng
Mã Bộ: 85
Mô Tả: Bộ hột trắng bao
Tiền Công: 933,000 đ
Cân Nặng: 2c994
Thành Tiền: 12,490,000 đ
Hiện Có: Mặt, Vòng
Mã Bộ: 80
Mô Tả: Bộ h xanh lá đế lá h.dưa xanh lá viền tấm
Tiền Công: 4,574,000 đ
Cân Nặng: 8c365
Thành Tiền: 36,863,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 79
Mô Tả: Bộ h đỏ viền 2 tầng tấm_kim tiền mm
Tiền Công: 3,078,000 đ
Cân Nặng: 7c651
Thành Tiền: 32,614,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 78
Mô Tả: Bộ h xanh lá 4 chấu đai mo tấm
Tiền Công: 1,460,000 đ
Cân Nặng: 2c545
Thành Tiền: 11,288,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt
Mã Bộ: 77
Mô Tả: Bộ bướm cánh tấm_mm giữa châu lưới
Tiền Công: 2,288,000 đ
Cân Nặng: 4c38
Thành Tiền: 19,194,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 76
Mô Tả: Bộ phale đỏ cánh mm_tấm_lưới
Tiền Công: 1,226,000 đ
Cân Nặng: 1c955
Thành Tiền: 8,772,000 đ
Hiện Có: Bông, CR
Mã Bộ: 75
Mô Tả: Bộ bướm cánh nơ tấm_mm viền tấm
Tiền Công: 3,422,000 đ
Cân Nặng: 8c358
Thành Tiền: 35,687,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, CR, Mặt
Mã Bộ: 63
Mô Tả: Bộ h đỏ viền 3 tầng kết ht sole rìa chạm kim tiền
Tiền Công: 2,080,000 đ
Cân Nặng: 6c008
Thành Tiền: 25,275,000 đ
Hiện Có: Bông, CR, Vòng
Mã Bộ: 62
Mô Tả: Bộ lông vũ tấm bên kết h bẹt đai tréo
Tiền Công: 2,682,000 đ
Cân Nặng: 6c418
Thành Tiền: 27,459,000 đ
Hiện Có: Bông, Vòng, Dây
Mã Bộ: 52
Mô Tả: SJC, Bộ h đỏ bao chấu trơn tim tấm
Tiền Công: 1,640,000 đ
Cân Nặng: 3c316
Thành Tiền: 14,440,000 đ
Hiện Có: CR, Vòng
Mã Bộ: 27
Mô Tả: DOJ, Bộ kim cương chạm
Tiền Công: 964,000 đ
Cân Nặng: 2c826
Thành Tiền: 11,877,000 đ
Hiện Có: Vòng, CR
Mã Bộ: 23
Mô Tả: DOJ, Bộ 3 hàng oo chạm_đính hoa tấm
Tiền Công: 2,566,000 đ
Cân Nặng: 6c618
Thành Tiền: 28,115,000 đ
Hiện Có: Vòng, Mặt
Mã Bộ: 14
Mô Tả: SJC, Bộ vuông caro ht _o chạm x
Tiền Công: 1,010,000 đ
Cân Nặng: 2c265
Thành Tiền: 9,753,000 đ
Hiện Có: Bông, CR
Mã Bộ: 10
Mô Tả: DOJ, Bộ cỏ 4 lá viền tấm
Tiền Công: 1,508,000 đ
Cân Nặng: 3c045
Thành Tiền: 13,261,000 đ
Hiện Có: Vòng, Bông, Mặt, CR
Mã Bộ: 7
Mô Tả: SJC, Bộ oval màu trà_tròn xoáy tấm 6 màu
Tiền Công: 1,740,000 đ
Cân Nặng: 4c003
Thành Tiền: 17,196,000 đ
Hiện Có: Bông, Vòng


CÒN HÌNH SẢN PHẨM LÀ CÒN HÀNG; GIÁ VÀNG LUÔN CẬP NHẬT

Bông | Nhẫn | Nhẫn Cưới | Dây | Lắc | Mặt | Vòng | Ximen | | Nam | Cưới | Bộ | Độc-Lạ | Khác
Tiệm vàng Phú Hào
Trang Web Vàng Phú Hào
Liên hệ
Tuyển dụng
Chương trình KHTT
Đo ni nhẫn, lắc, vòng
Bảo quản trang sức tại nhà
Kết nối với Vàng Phú Hào
Chính sách Mua-Bán
Dịch vụ Cầm Vàng
Chính sách bảo mật TTKH
Các đối tác lớn của Phú Hào